ADE157   |   2,2 D

Код                  Описание
__________                          ----------------------
Z038948          ЛАМБДА СОНДА  -2009/01
Z038949          ЛАМБДА СОНДА   2009/01-
Z530479          СЕНЗОР, ТЕМПЕРАТУРА ИЗПУСКАТЕЛНА СИСТЕМА ЛЯВ  -2009/01
Z599379          СЕНЗОР, ТЕМПЕРАТУРА ИЗПУСКАТЕЛНА СИСТЕМА ДЕСЕН  -2009/01
Z039125          СЕНЗОР, ТЕМПЕРАТУРА ИЗПУСКАТЕЛНА СИСТЕМА ЛЯВ   2009/01-
Z039124          СЕНЗОР, ТЕМПЕРАТУРА ИЗПУСКАТЕЛНА СИСТЕМА ДЕСЕН   2009/01-