CY9/CX9   |   2010-   |   1,8 D

Код                  Описание
__________                          ----------------------
Z038003          СЕНЗОР, ТЕМПЕРАТУРА ИЗПУСКАТЕЛНА СИСТЕМА  ПРЕДЕН ДЕСЕН
Z038005          СЕНЗОР, ТЕМПЕРАТУРА ИЗПУСКАТЕЛНА СИСТЕМА  ПРЕДЕН ЛЯВ
Z038007          СЕНЗОР, ТЕМПЕРАТУРА ИЗПУСКАТЕЛНА СИСТЕМА  ЗАДЕН