KNAG..15   |   1,7 D

Код                  Описание
__________                                                 ------------
Z039911          ЛАМБДА СОНДА ПРЕДНА  -2016/06
Z039955          ЛАМБДА СОНДА ПРЕДНА   2016/06-2017/02
Z039956          ЛАМБДА СОНДА ПРЕДНА   2017/02-
Z039967          ЛАМБДА СОНДА ЗАДНА  -2015/03
Z039967          ЛАМБДА СОНДА ЗАДНА   2015/03-2017/12
Z039971          ЛАМБДА СОНДА ЗАДНА   2017/12-
Z040077          СЕНЗОР, ТЕМПЕРАТУРА ОТРАБОТЕНИ ГАЗОВЕ  -2015/02
Z040084          СЕНЗОР, ТЕМПЕРАТУРА ОТРАБОТЕНИ ГАЗОВЕ   2015/02- (ПРЕДЕН)
Z040085          СЕНЗОР, ТЕМПЕРАТУРА ОТРАБОТЕНИ ГАЗОВЕ   2015/02- (ЗАДЕН)