KMHS.81X   |   2015/06-   |   2,2 D

Код                  Описание
__________                          ----------------------
Z039998          ЛАМБДА СОНДА  -2017/02
Z039999          ЛАМБДА СОНДА   2017/02-
Z040092          СЕНЗОР ТЕМПЕРАТУРА ИЗПУСКАТЕЛНА СИСТЕМА, ПРЕДЕН
Z040093          СЕНЗОР ТЕМПЕРАТУРА ИЗПУСКАТЕЛНА СИСТЕМА, ЗАДЕН