FK3/FN3   |   2,2 D

Код                  Описание
__________                          ----------------------
Z035672          СЕНЗОР, НАЛЯГАНЕ DPF
Z035676          СЕНЗОР, ТЕМПЕРАТУРА ИЗПУСКАТЕЛНА СИСТЕМА, ПРЕДЕН
Z035677          СЕНЗОР, ТЕМПЕРАТУРА ИЗПУСКАТЕЛНА СИСТЕМА, ЗАДЕН